sk

Apple Automation

Prawie każdy z nas zetknął się (lub co gorsza robi to cały czas i często!) z czynnościami, które są powtarzalne i wymagają sporej ilości uwagi oraz koncentracji, by nie popełnić błędów. To są właśnie znakomici kandydaci do zautomatyzowania. Mac natomiast jest "wprost z pudełka" wyposażony w technologię stworzoną by pomagać w takich właśnie przypadkach! Nie ma żadnego powodu, żeby z niej nie skorzystać. To szkolenie pozwoli uczestnikom poznać podstawy języka AppleScript (oraz Open Scripting Architecture), a także zrozumieć działanie mechanizmu Apple Events i rozpocząć korzystanie z wbudowanych w system oraz najpopularniejszych oferowanych zewnętrznie narzędzi automatyzacyjnych.

Omówimy także dostępnie od niedawna na macOS Skróty (Shortcuts) i zobaczymy, jak można przygotowywać proste Skróty dla iPhone'a i iPada.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał

 • tworzyć proste skrypty AppleScript
 • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Automator
 • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Skróty
 • samodzielnie przygotować proste skrypty powłoki
 • samodzielnie ustalić, czy aplikacja dostarcza wbudowany słownik AppleScript i jak z niego korzystać
 • poprawić swoją codzienną produktywność poprzez odpowiednią rekonfigurację swojego maca
 • korzystać z mechanizmu UI scripting
 • wskazać oraz odpowiednio reagować na wprowadzane w najnowszych wersjach macOS zmiany dot. automatyzacji
 • łączyć ze sobą różne technologie automatyzacyjne dostępne dla platformy macOS i nie tylko
 • przygotowywać skrypty związane z administracją komputerami Mac
 • przygotowywać proste Skróty dla Maca
 • przygotowywać proste Skróty dla iPhone'a/iPada
 • definiować okoliczności, w jakich dany skrót lub skrypt powinny zostać uruchomione

Adresaci szkolenia

 • użytkownicy, którym zależy na znaczącej poprawie wydajności pracy
 • użytkownicy mierzący się na co dzień z powtarzalnymi, wymagającymi koncentracji czynnościami
 • administratorzy systemów macOS
 • profesjonaliści IT
 • konsultanci technologiczni

Wymagania wstępne

 • zalecana podstawowa znajomość środowiska macOS, pracy z urządzeniami iPhone oraz iPad
 • zalecana znajomość języka angielskiego

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie, czyli czym są Apple Events oraz AppleScript
 • Automator
 • Skróty
 • Stałe, zmienne i aplikacje
 • Podejmowanie decyzji
 • Powtarzanie
 • Typy danych
 • Praca z plikami
 • Słowniki i więcej o aplikacjach
 • Skryptowanie interfejsu użytkownika
 • Narzędzia i rozwiązania zewnętrzne
 • Inne języki skryptowe
 • Skryptowanie popularnych aplikacji

Czas trwania

 • 5 dni

Cena

 • 1700 EUR (vrátane DPH)

Najbližšie termíny