sk

Apple Automation

Prawie każdy z nas zetknął się (lub co gorsza robi to cały czas i często!) z czynnościami, które są powtarzalne i wymagają sporej ilości uwagi oraz koncentracji, by nie popełnić błędów. To są właśnie znakomici kandydaci do zautomatyzowania. Mac natomiast jest "wprost z pudełka" wyposażony w technologię stworzoną by pomagać w takich właśnie przypadkach! Nie ma żadnego powodu, żeby z niej nie skorzystać. To szkolenie pozwoli uczestnikom poznać podstawy języka AppleScript (oraz Open Scripting Architecture), a także zrozumieć działanie mechanizmu Apple Events i rozpocząć korzystanie z wbudowanych w system oraz najpopularniejszych oferowanych zewnętrznie narzędzi automatyzacyjnych.

Omówimy także dostępnie od niedawna na macOS Skróty (Shortcuts) i zobaczymy, jak można przygotowywać proste Skróty dla iPhone'a i iPada.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał

  • tworzyć proste skrypty AppleScript
  • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Automator
  • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Skróty
  • samodzielnie przygotować proste skrypty powłoki
  • samodzielnie ustalić, czy aplikacja dostarcza wbudowany słownik AppleScript i jak z niego korzystać
  • poprawić swoją codzienną produktywność poprzez odpowiednią rekonfigurację swojego maca
  • korzystać z mechanizmu UI scripting
  • wskazać oraz odpowiednio reagować na wprowadzane w najnowszych wersjach macOS zmiany dot. automatyzacji
  • łączyć ze sobą różne technologie automatyzacyjne dostępne dla platformy macOS i nie tylko
  • przygotowywać skrypty związane z administracją komputerami Mac
  • przygotowywać proste Skróty dla Maca
  • przygotowywać proste Skróty dla iPhone'a/iPada
  • definiować okoliczności, w jakich dany skrót lub skrypt powinny zostać uruchomione

Adresaci szkolenia

  • użytkownicy, którym zależy na znaczącej poprawie wydajności pracy
  • użytkownicy mierzący się na co dzień z powtarzalnymi, wymagającymi koncentracji czynnościami
  • administratorzy systemów macOS
  • profesjonaliści IT
  • konsultanci technologiczni

Wymagania wstępne

  • zalecana podstawowa znajomość środowiska macOS, pracy z urządzeniami iPhone oraz iPad
  • zalecana znajomość języka angielskiego

Plan szkolenia

  • Wprowadzenie, czyli czym są Apple Events oraz AppleScript
  • Automator
  • Skróty
  • Stałe, zmienne i aplikacje
  • Podejmowanie decyzji
  • Powtarzanie
  • Typy danych
  • Praca z plikami
  • Słowniki i więcej o aplikacjach
  • Skryptowanie interfejsu użytkownika
  • Narzędzia i rozwiązania zewnętrzne
  • Inne języki skryptowe
  • Skryptowanie popularnych aplikacji

Czas trwania

  • 5 dni

Cena

  • 1700 EUR (vrátane DPH)

Najbližšie termíny