pl

Webinar: Podstawy zabezpieczeń iOS/iPadOS

Wszyscy cenimy iPhone'a i iPada za ich wygodę i niezawodność. Bardzo często jednak – co podkreśla także samo Apple – wskazuje się również bezpieczeństwo oraz możliwą dzięku temu dbałość o prywatność danych użytkownika. W czasie tego webinaru porozmawiamy o technicznych aspektach zagadnienia, z podziałem na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi. Zapraszamy!

Cena

  • bezpłatne