pl

Intro to the iOS 12 SDK

Naucz się, jak stworzyć i uruchomić swoje pierwsze aplikacje dla platformy iOS wykorzystując język Swift. Podczas tego 3-dniowego praktycznego kursu poznasz podstawowe narzędzia, elementy interfejsu użytkownika oraz wzorce projektowe niezbędne do tworzenia aplikacji dla iPhone'a i iPada. Kurs obejmuje dokładne omówienie platformy iOS, praktyczne zastosowanie narzędzi programistycznych dostarczanych przez Apple oraz ćwiczenia wykorzystujące język Swift i popularne frameworki na platformę iOS.

Dla kogo jest ten kurs?

  • Programiści
  • Architekci oprogramowania
  • Konsultanci technologiczni

Czego się nauczysz

  • Dowiesz się, jak tworzyć natywne aplikacje z wykorzystaniem iOS SDK.
  • Nauczysz się pracować z apikacją Xcode i symulatorem.
  • Poznasz typowe sposoby nawigacji oraz standardowe elementy interfejsu użytkownika.

Wymagania wstępne

Materiały wideo "Getting Started with iOS Development": Poznaj zaawansowane urządzenia mobilne firmy Apple, cechy nowoczesnych aplikacji, narzędzia programistyczne pozwalające programować na platformę iOS, programy deweloperskie Apple oraz podejście firmy Apple do bezpieczeństwa i dystrybucji oprogramowania.

Podstawowe koncepcje programistyczne: Powinieneś znać podstawowe koncepcje dotyczące programowania, takie jak zmienne, tekstowy typ danych (string), logika oraz klasy. Podczas kursy wymagane jest samodzielne pisanie kodu.

Plan szkolenia

Podstawy narzędzia Interface Builder

Poznasz podstawy narzędzia Interface Builder, w tym jak komponować interfejs użytkownika oraz łączyć go z kodem.

Wyświetlanie danych

Za pomocą narzędzia Interface Builder stworzysz prostą aplikacji wyświetlającą elementy tekstowe i obrazki.

Kontrolki w akcji

Wykorzystasz narzędzie Interface Builder do dodawania różnych kontrolek (button, switch, slider) do aplikacji. Zdefiniujesz połączenia pomiędzy kontrolkami a kodem oraz napiszesz kod, który powinien zostać wykonany w odpowiedzi na interakcje użytkownika.

Auto Layout i stack view

Poznasz podstawy systemu Auto Layout, który jest wykorzystywany do precyzyjnego tworzenia interfejsów użytkownika.

Segues i navigation controller

Dowiesz się jak definiować przejścia i relacje pomiędzy scenami (segues). Nauczysz się wykorzystywać navigation controller, aby zarządzać scenami, które wyświetlają powiązane lub hierarchiczne dane.

Tab bar controller

Nauczysz się wykorzystywać tab bar controller do organizowania różnego rodzaju treści lub alternatywnych sposobów prezentacji danych.

Cykl życia view controllera

Dowiesz się więcej o cyklu życia view controllera.

Projektowanie prostych aplikacji

Wykorzystasz dotychczas zdobytą wiedzę do projektowania modelu interakcji oraz nawigacji.

Anatomia aplikacji oraz jej cykl życia

Poznaj różne stany cyklu życia aplikacji oraz jak delegat aplikacji pozwala reagować na przejścia między nimi.

Model View Controller

Dowiedz się, jak organizować pliki, struktury i klasy za pomocą wzorca projektowego o nazwie Model-View-Controller.

Table View

Poznaj podstawy tworzenia table view w aplikacjach iOS.

Średniozaawansowane zastosowania table view

Dowiesz się, jak dostosowywać wygląd table view, tworząc własne komórki, dynamicznie dodawać i usuwać komórki, wykorzystywać statyczne table view do prezentowania formularze lub inne niezmienne listy oraz obsługiwać usuwanie danych.

Zapisywanie danych

Naucz się zachowywać dane w katalogu Dokumenty swojej aplikacji.

Systemowe view controllery

Odkryj, jak wykorzystać różnorodne view controllery dostarczane przez system, aby wyświetlać alerty, udostępniać treści, wysyłać wiadomości oraz uzyskiwać dostęp do aparatu i zdjęć na urządzeniach iOS.

Tworzenie rozbudowanych formularzy

Naucz się łączyć w jednym projekcie statyczne i dynamiczne table views. Dowiedz się, jak wykorzystywać widoki i kontrolki do tworzenia aplikacji reprezentującej różnorodne dane biznesowe.

Wymiana danych w Internecie: HTTP i URLSession

Odkryj, jak dane są przesyłane przez internet, jak działają adresy internetowe (URL) i jak pobierać dane, które chcesz wykorzystać w swojej aplikacji.

Wymiana danych w Internecie: dekodowanie danych w formacie JSON

Dowiedz się, jak odczytywać i zapisywać dane w formacie JSON. Naucz się przekształcać dane pomiędzy formatem JSON a standardowymi typami języka Swift oraz własnym modelem danych.

Wymiana danych w Internecie: współbieżność

Zapoznaj się z mechanizmem obsługi współbieżności na platformie iOS oraz naucz się, jak zapewnić, że kod odświeżający interfejs użytkownika jest wykonywany we właściwy sposób.

Zasoby

App Development with Swift (iOS 12 Edition)

Ten podręcznik nauczy Cię umiejętności wymaganych, aby jako deweloper aplikacji wprowadzać swoje pomysły w życie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz programować, czy też chcesz poszerzyć swój dotychczasowy zestaw umiejętności, po przeczytaniu tej książki będziesz w stanie samodzielnie tworzyć w pełni działające aplikacje z wykorzystaniem Xcode 10 i iOS 12.

Podręcznik rozpoczyna się od wprowadzenie narzędzi wykorzystywanych w programowaniu na platformę iOS, przedstawienia podstawowych koncepcji programistycznych w kontekście języka Swift oraz omówienia najlepszych praktyk w branży. Bazując na tych fundamentach, krok po kroku wykonasz praktyczne ćwiczenia oraz stworzysz aplikacje od podstaw.

Pobierz podręcznik

Cena

  • 3800 zł (w tym 23% VAT)