pl

2019-11-30, Gdynia: Usprawnij swój biznes z platformą FileMaker

2019-12-04


W miniony weekend odbyły się kolejne dwie edycje naszych bezpłatnych warsztatów "Usprawnij swój biznes z platformą FileMaker". Tym razem odwiedziliśmy Gdynię. Podczas zajęć wraz z uczestnikami zbudowaliśmy wspólnie aplikację na Maca oraz iPada, a także przedyskutowaliśmy zasady licencjonowania platformy FileMaker.
Przykłady zrealizowanych przez siebie projektów oraz swoje spostrzeżenia na temat zalet platformy FileMaker przedstawił także nasz gość – Phillip Kemp z firmy Humming Tech – brytyjskiego partnera FileMaker Business Alliance.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w podobnych zajęciach zapraszamy na kolejne edycje!

Starszy wpis

Nowszy wpis